D
D
-
-
S
S
P
P
A
A
C
C
E
E

Anh Đông | Hải Phòng

Photographer: Kiến trúc và Nội thất Dspace
about

Mô tả

placeholder Created using Figma

Địa chỉ:

Hải Phòng
customizable Created using Figma

Diện tích:

180m2
calendar Created using Figma

Ngày hoàn thành:

2021
group Created using Figma

Đội ngũ thi công:

Dspace