D
D
-
-
S
S
P
P
A
A
C
C
E
E

Chị Thảo | 32 Đại Từ

Photographer: Kiến trúc và Nội thất Dspace
about

Mô tả

placeholder Created using Figma

Địa chỉ:

32 Đại Từ, Hà Nội
customizable Created using Figma

Diện tích:

74m2
calendar Created using Figma

Ngày hoàn thành:

2021
group Created using Figma

Đội ngũ thi công:

Dspace