D
D
-
-
S
S
P
P
A
A
C
C
E
E

Mr. Thái | Hoàng Thành Pearl Cầu Diễn

Photographer: DSpace Team
about

Mô tả

Một công trình thiết kế, thi công đồng bộ từ Cải tạo đến Nội thất của DSPACE

placeholder Created using Figma

Địa chỉ:

Chung cư Hoàng Thành Pearl, Cầu Diễn, Hà Nội
customizable Created using Figma

Diện tích:

108m2
calendar Created using Figma

Ngày hoàn thành:

2023
group Created using Figma

Đội ngũ thi công:

Kiến trúc và nội thất Dspace